List Prezesa

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością przedstawiam sprawozdanie finansowe i z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za 2018 rok. Był to wyjątkowo intensywny, a zarazem owocny okres realizacji naszej strategii. Efektem tego jest znaczny wzrost skali działania organizacji, świetne wyniki finansowe, wzmocnienie siły kapitałowej oraz poprawa kluczowych wskaźników efektywności.

Raport roczny
2018

PKO Bank Polski w doskonałej kondycji podsumowuje sto lat swojej działalności i podejmuje nowe wyzwania.  Budujemy ekosystem usług daleko wykraczających poza tradycyjnie rozumianą bankowość, po to by w kolejnych dekadach nadal wspierać rozwój Polski i Polaków.

W 2018 roku w pełni wykorzystaliśmy bardzo dobrą koniunkturę gospodarczą w Polsce: przekraczające 5 proc. tempo wzrostu PKB, rosnące dochody ludności i poprawę sytuacji na rynku pracy. Doskonaląc procesy wewnętrzne i ofertę oraz koncentrując się na potrzebach swoich klientów nasza grupa kapitałowa zwiększyła sumę bilansową do 324 mld zł, wypracowując 3,74 mld zł skonsolidowanego zysku netto, o ponad 20 proc. więcej niż rok wcześniej.

Dzięki konsekwentnej dyscyplinie kosztowej wskaźnik C/I został obniżony do poziomu 44,2 proc.. Jednocześnie wzrosła jakość portfela kredytowego, a koszty ryzyka spadły do poziomu 0,59 proc. Efektywność mierzona zwrotem na kapitale zwiększyła się do 10 proc., a wskaźniki kapitałowe i pozostałe kryteria określone przez nadzór finansowy ukształtowały się na poziomie umożliwiającym wypłatę do 50 proc. dywidendy z zysku za ubiegły rok. Tym samym już w 2018 r. zrealizowaliśmy główne cele finansowe zakładane w naszej obecnej strategii dla 2020 roku. To dobra podstawa do jej przeglądu i przeformułowania priorytetów, co powinno nastąpić w 2019 roku.

W drugie stulecie swojej działalności PKO Bank Polski wkroczył jako bezdyskusyjny lider sektora, a zarazem najcenniejsza spółka na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z kapitalizacją sięgającą 50 mld zł. We wrześniu, po przeklasyfikowaniu Polski z koszyka rynków wschodzących do rozwiniętych, jako jedyny polski podmiot wszedł w skład indeksu dużych spółek rynków rozwiniętych globalnej agencji indeksowej FTSE Russell. Jest to niewątpliwie wyraz uznania zarówno dla siły polskiej gospodarki, jak i dla pozycji banku na rynku, jego dotychczasowych sukcesów oraz strategicznego potencjału do dalszego rozwoju. Jednocześnie nasi akcjonariusze i klienci mogą być pewni, że rozwijamy się na zdrowych fundamentach. Wyniki najnowszych europejskich stress testów potwierdziły wysoką odporność PKO Banku Polskiego na potencjalne zawirowania makroekonomiczne i pokazały, że jest on najodporniejszy spośród przebadanych blisko 50 największych banków w Europie.

Dalszy rozwój Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego będzie zdeterminowany tym, w jakiej mierze będziemy potrafili wykorzystać potencjał tkwiący w cyfrowej transformacji. Ten globalny trend jest naszą największą inspiracją, a jego umiejętna adaptacja przynosi wymierne korzyści na miarę sukcesu jaki odniosło IKO – nasza flagowa aplikacja mobilna. W 2018 roku, czyli w niespełna 5 lat od rynkowego debiutu, została uznana za najlepszą na świecie w opartym na opiniach klientów rankingu brytyjskiego miesięcznika Retail Banker International. W kolejnej jego edycji, ogłoszonej w lutym 2019 roku, IKO ponownie zebrała najwięcej pozytywnych ocen spośród 100 banków na świecie ujętych w tym zestawieniu. Rozwijając naszą bankowość mobilną kierujemy się tym, żeby była ona maksymalnie proste i intuicyjna w obsłudze, a to klienci cenią dziś najwyżej. Obecnie IKO to już ponad 3,2 mln aktywnych aplikacji i lawinowo rosnąca liczba transakcji dokonywanych z poziomu smartfona, co czyni z banku lidera bankowości mobilnej w Polsce, z 25-proc. udziałem w rynku.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań jest dziś kluczem do sukcesu w każdej niemal dziedzinie życia. Dlatego nie ustajemy w wysiłkach, by były to podstawowe narzędzia doskonalenia naszej oferty, budowania jeszcze trwalszych relacji z klientami, a w konsekwencji tworzenia wartości dodanej dla akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki. Jedną z takich inicjatyw było udomowienie technologii blockchain. PKO Bank Polski wykorzystał ją do potwierdzania autentyczności i niezmienności dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną. Pierwsza tego typu wysyłka dotyczyła nowych regulaminów produktowych i objęła ponad 5 mln klientów, co było jak dotąd największym w Europie pod względem skali zastosowaniem technologii blockchain w bankowości. Rozwiązanie to zostało wypracowane we współpracy z zewnętrznymi partnerami w ramach autorskiej platformy rozwoju innowacji i nowoczesnych technologii „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”.

Skala oddziaływania PKO Banku Polskiego nie tylko na sektor, ale także na procesy gospodarcze zachodzące w skali kraju sprawia, że mamy naturalny mandat do podejmowania wyzwań wykraczających poza świat finansów. Takim przedsięwzięciem jest powołanie Operatora Chmury Krajowej, spółki technologicznej, która zaoferuje polskim przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej usługi związane z przechowywaniem i zdalnym przetwarzaniem danych, cyfrową transformacją oraz cyberbezpieczeństwem. Klienci Chmury Krajowej będą mieli dostęp do szerokiego wachlarza nowoczesnych usług w tym związanych ze sztuczną inteligencją i zaawansowaną analityką danych, korzystając zarówno z infrastruktury grupy kapitałowej banku, jak i rozwiązań naszych partnerów technologicznych. To przedsięwzięcie umożliwi istotne przyspieszenie cyfryzacji rodzimej gospodarki, gwarantując jednocześnie, że dane będą przetwarzane i przechowywane w Polsce.

W nowe stulecie swojej działalności PKO Bank Polski wkracza z dumą, którą daje nam świadomość dotychczasowych osiągnieć, ale także z poczuciem odpowiedzialności za dalszy rozwój instytucji, z którą swoje losy związały miliony Polaków. To wielki przywilej ale i zobowiązanie, któremu nadal, każdego dnia od nowa, będziemy starali się sprostać.

Wyniki wyszukiwania: