NAJCENNIEJSZA KRAJOWA SPÓŁKA NOTOWANA NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE

Wartość rynkowa PKO Banku Polskiego
osiągnęła na koniec 2018 roku niemal 50 mld PLN

Bank PKO BP
Raport roczny
2018

2018 ROK - JEDEN Z NAJLEPSZYCH W STULETNIEJ HISTORII BANKU

Skonsolidowany zysk netto Grupy przekroczył 3,7 mld PLN, co oznacza ponad 20-procentowy wzrost rok do roku

Bank PKO BP
Raport roczny
2018

NAJWIĘKSZA BAZA KLIENTÓW WŚRÓD POLSKICH BANKÓW

Wyznaczamy standardy w zakresie obsługi Klientów, jakości oferowanych produktów i usług, jak również innowacji technologicznych

Bank PKO BP
Raport roczny
2018

NAJBARDZIEJ ROZWINIĘTY SYSTEM BANKOWOŚCI MOBILNEJ NA ŚWIECIE

Łączna liczba aktywacji aplikacja IKO na koniec 2018 roku wyniosła ponad 3,1 mln sztuk

Bank PKO BP
Raport roczny
2018

JEDEN Z NAJODPORNIEJSZYCH BANKÓW EUROPEJSKICH

Potwierdzają to testy warunków skrajnych prowadzone corocznie przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

Bank PKO BP
Raport roczny
2018

Jesteśmy na ścieżce realizacji strategii na lata 2016-2020:

„WSPIERAMY ROZWÓJ POLSKI I POLAKÓW”

Wyniki za 2018 rok pokazały, że Bank zrealizował strategiczne cele finansowe dwa lata szybciej niż pierwotnie zakładaliśmy.

Podpis

Zbigniew Jagiełło
prezes Zarządu PKO Banku Polskiego

 

Przeczytaj list

KLUCZOWE WYNIKI

22,2%
udział w rynku funduszy
inwestycyjnych osób fizycznych
28,9%
udział w rynku sprzedaży kredytów
mieszkaniowych dla osób prywatnych

Aktywa TFI - fundusze osób fizycznych

Kredyty ogółem

w tym kredyty mieszkaniowe

Sprzedaż kredytów hipotecznych

Depozyty ogółem

w tym depozyty detaliczne

20,5%
wzrost zysku netto rok do roku
9,9%
wzrost depozytów rok do roku

Zysk netto

Aktywa

Finansowanie udzielone Klientom

Kapitał własny

Zobowiązania wobec Klientów

44,2%
wskaźnik dochodów do kosztów
18,88%
łączny współczynnik kapitałowy

C/I

Marża odsetkowa

ROE netto

Koszty ryzyka

Łączny współczynnik kapitałowy

47,6%
wzrost liczby aktywnych aplikacji IKO
12,0%
wzrost liczby klientów z dostępem do iPKO Biznes

Liczba aktywnych aplikacji IKO (w mln)

Liczba klientów z segmentu detalicznego z dostępem do iPKO (w mln)

Liczba klientów z dostępem do iPKO Biznes (w tysiącach)

Liczba placówek

17,1%
wzrost sprzedaży kredytów mieszkaniowych
15,5%
wzrost oszczędności Klientów

Liczba klientów detalicznych (w mln)

Należności kredytowe brutto
(w mld PLN)

Sprzedaż kredytów mieszkaniowych
(w mld PLN)

Oszczędności Klientów (w mld PLN)

Wartość zarządzanych aktywów FI osób fizycznych (w mld PLN)

10,9%
wzrost finansowania brutto
12,2%
wzrost depozytów korporacyjnych

Liczba klientów korporacyjnych (w tys.)

Finansowanie brutto (w mld PLN)

Depozyty korporacyjne (w mld PLN)

Udział Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego SA w obrotach na rynku wtórnym akcji

100 lat decyzji

100 LAT
ŚMIAŁYCH DECYZJI
PKO BANKU POLSKIEGO

W drugie stulecie wkraczamy jako nowoczesny, uniwersalny bank, największy w Polsce i regionie, a zarazem najcenniejsza spółka na warszawskiej giełdzie, doceniana w kraju i za granicą. Choć obecna skala działania banku mogłaby zadziwić naszych założycieli, to naszą misją, niezmiennie od 100 lat, jest wspieranie rozwoju Polski i Polaków. Wykorzystujemy innowacyjne technologie, by na miarę obecnych wyzwań budować ekosystem nowoczesnych usług, daleko wykraczający poza tradycyjną bankowość. To nasze zadanie na kolejne dekady – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Więcej

Dekret założycielski

Dekretem podpisanym 7 lutego 1919 roku została powołana Pocztowa Kasa Oszczędności. W ciągu pierwszych 20 lat istnienia Kasa stała się największą instytucją oszczędnościową w Polsce, a skrót PKO – symbolem oszczędzania.

SKO

W 1935 roku w PKO wystartowały Szkolne Kasy Oszczędności - program edukacji finansowej dla dzieci, który uczy oszczędzania.

Powstanie Powszechnej Kasy Oszczędności

W 1950 roku Pocztowa Kasa Oszczędności została przekształcona w Powszechną Kasę Oszczędności, a oszczędności w niej przechowywane zostały objęte gwarancją państwa.

Logo Banku

W 1969 roku Karol Śliwka zaprojektował logo PKO, które jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków graficznych w kraju.

ROR - rachunek dla osób fizycznych

W 1974 roku Powszechna Kasa Oszczędności wprowadziła nowoczesny produkt dla osób fizycznych - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Bankowość elektroniczna

W 1999 roku PKO wprowadziło usługi bankowości, które zapoczątkowały powstanie serwisu iPKO.

Debiut giełdowy

W 2004 roku PKO Bank Polski zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych - na koniec pierwszego dnia notowań akcje osiągnęły 24,50 PLN wobec ceny emisyjnej w wysokości 20,50 PLN.

IKO i BLIK

W 2013 roku PKO Bank Polski wyznaczył nowy standard płatności mobilnych - IKO - przekształcone w 2015 roku w system płatności BLIK. System płatności powstał we współpracy z bankami partnerskimi oraz Krajową Izba Rozliczeniową i jest standardem na rynku polskim.

Ekspansja zagraniczna

W 2015 utworzony został pierwszy oddział Banku za granicą (we Frankurcie nad Menem). W 2017 roku powstał oddział korporacyjny w czeskiej Pradze.

Aplikacja IKO

W 2018 roku aplikacja zajęła pierwsze miejsce w rankingu aplikacji mobilnych obejmującym 100 banków z całego świata.

JAK TWORZYMY
WARTOŚĆ

Nowoczesna organizacja zarządza efektywnie zasobami wewnętrznymi, jak i kapitałami znajdującymi się w jej otoczeniu.

Kapitał społeczny Kapitał ludzki Kapitał intelektualny Kapitał naturalny Kapitał wytwórczy Kapitał finansowy Rozszerzony model biznesowy Nasze priorytety Nasze perspektywy Nasza aktywność i produkty Strategia 2016-2020 Najbardziej odporny bank w Europie Operator najlepszej bankowości na świecie Wartość rynkowa wynosząca blisko 50 mld PLN Nowy model pracy oparty o metodologię Agile

LIDER INNOWACJI

Innowacja 1

Najbardziej zaawansowany system bankowości mobilnej na świecie - IKO

3,1 miliona aktywacji na koniec 2018 roku

Innowacja 2

Wykorzystanie technologii blockchain

Potwierdzanie autentyczności dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną

Innowacja 3

PKO Bank Polski udziałowcem Operatora Chmury Krajowej

Przyśpieszenie cyfryzacji polskiej gospodarki oraz przedsiębiorstw

Wyniki wyszukiwania: