64. Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta

 

Ryzyko kredytowe instytucji finansowych na rynku hurtowym i pozahurtowym

Raport roczny
2018

Rynek miedzybankowy – hurtowy Rynek pozahurtowy
Kontrahent Kraj Rating Lokata (wartość nominalna) Instrumenty pochodne (wycena rynkowa, w przypadku dodatniej bez uwzględnienia zabezpieczenia) Papiery wartościowe (wartość nominalna) Nominalna kwota zaangażowania bilansowego Nominalna kwota zaangażowania pozabilansowego Razem
Kontrahent 1 Szwajcaria AAA 985 (1) 985
Kontrahent 2 Finlandia AA 600 (24) 13 100 713
Kontrahent 3 Belgia A 700 1 701
Kontrahent 4 Austria A 581 581
Kontrahent 5 Norwegia A 515 515
Kontrahent 6 Szwajcaria AA 493 493
Kontrahent 7 Austria BBB 467 467
Kontrahent 8 Polska A 1 400 401
Kontrahent 9 Szwajcaria AA 400 400
Kontrahent 10 Szwajcaria AA 376 376
Kontrahent 11 Chiny A 280 280
Kontrahent 12 instytucja ponadnarodowa AAA (1) 200 200
Kontrahent 13 Irlandia AA 194 194
Kontrahent 14 Szwajcaria AA 146 146
Kontrahent 15 Polska A 140 140
Kontrahent 16 Włochy BBB 99 99
Kontrahent 17 Wielka Brytania AA 97 97
Kontrahent 18 USA AA 71 10 81
Kontrahent 19 Polska BBB 51 28 79
Kontrahent 20 Niemcy BBB 76 76

1Bez uwzględnienia zaangażowania wobec Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.

Rynek miedzybankowy – hurtowy Rynek pozahurtowy
Kontrahent Kraj Rating Lokata (wartość nominalna) Instrumenty pochodne (wycena rynkowa, w przypadku dodatniej bez uwzględnienia zabezpieczenia) Papiery wartościowe (wartość nominalna) Nominalna kwota zaangażowania bilansowego Nominalna kwota zaangażowania pozabilansowego Razem
Kontrahent 3 Belgia BBB 692 (6) 692
Kontrahent 40 Niemcy AA 592 592
Kontrahent 66 Belgia A 480 480
Kontrahent 8 Polska A 400 400
Kontrahent 7 Austria BBB 396 396
Kontrahent 11 Chiny A 332 332
Kontrahent 2 Szwecja AA 190 84 27 25 326
Kontrahent 12 Instytucja ponadnarodowa AAA 170 16 130 316
Kontrahent 4 Austria A 209 209
Kontrahent 22 Francja A 171 171
Kontrahent 18 USA AA 103 60 163
Kontrahent 15 Polska A 150 150
Kontrahent 17 Wielka Brytania AA 120 120
Kontrahent 67 USA A 115 115
Kontrahent 21 Francja A 88 88
Kontrahent 19 Polska BBB 10 44 54
Kontrahent 25 Dania A 50 (3) 50
Kontrahent 64 Polska B 50 50
Kontrahent 26 Polska A 47 47
Kontrahent 68 Polska BRAK 44 44

1Bez uwzględnienia zaangażowania wobec Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.

Na 31 grudnia 2018 roku i 31 grudnia 2017 roku Grupa Kapitałowa posiadała dostęp do dwóch izb rozliczeniowych (w jednej jako uczestnik pośredni, w drugiej bezpośredni), za pośrednictwem których rozliczała określone w rozporządzeniu EMIR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z 4 lipca 2012 roku w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji wraz z powiązanymi rozporządzeniami delegowanymi i wykonawczymi) transakcje pochodne na stopę procentową z wybranymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. W ujęciu nominalnym udział transakcji centralnie rozliczanych w przypadku IRS/OIS wyniósł 77% całego portfela transakcji IRS/OIS, w przypadku FRA – wszystkie transakcje były transakcjami przekazanymi do rozliczenia w izbach rozliczeniowych.

Wyniki wyszukiwania: