Kierunki rozwoju

Kierunki rozwoju PKO Banku Polskiego SA wyznacza Strategia na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków” (Strategia), zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 3 listopada 2016 roku.

Raport roczny
2018

Kim jesteśmy - nasza misja

Od 100 lat codziennie dostarczamy naszym Klientom rozwiązania finansowe, dlatego rozumiemy potrzeby Polaków i polskich firm.

Konsekwentnie zmieniamy się, inwestujemy w rozwój i odpowiedzialnie wdrażamy nowoczesne technologie, aby umożliwić naszym Klientom wygodne zarządzanie finansami w każdym miejscu i czasie. Jesteśmy dumni z naszej historii i polskich korzeni.

Chcemy nadal mieć pozytywny wpływ na Polskę – ludzi, firmy, kulturę i środowisko.

Jako jeden z największych banków w Europie Środkowej i Wschodniej odpowiedzialnie dbamy o interesy akcjonariuszy, Klientów, pracowników i społeczności lokalnych.

Strategia PKO Banku Polskiego SA na lata 2016 – 2020

Strategia jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie rynkowe i potrzebę dostosowania się organizacji do nowych wyzwań, które stoją przed sektorem bankowym i polską gospodarką. Kierunek transformacji modelu biznesowego Banku pozostaje ściśle powiązany z cyfryzacją życia społecznego oraz strategią rozwoju gospodarczego Polski.

PKO Bank Polski SA umacnia pozycję niekwestionowanego lidera rynku bankowego w Polsce, systematycznie rozwija zakres i jakość usług, doskonali procesy i sprawność organizacyjną.

Cele strategiczne

Grupa PKO Banku Polskiego SA już w 2018 roku z dwuletnim wyprzedzeniem zrealizowała swoje cele finansowe w ramach Strategii na lata 2016-2020:

 • osiągnęła rentowność kapitału własnego (ROE) powyżej 10%,
 • obniżyła wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) do poziomu poniżej 45%,
 • utrzymała koszt ryzyka w przedziale 75-85 p.b.,
 • efektywnie i racjonalnie zarządzała adekwatnością kapitałową, tak by poziomy wskaźników TCR i Tier1 kształtowały się powyżej wymogów regulacyjnych i nadzorczych oraz jednocześnie umożliwiały wypłatę dywidendy.

2018 2020 Realizacja
ROE 10,0% >10%
C/I 44,2% <45%
Koszt ryzyka 0,59% 0,75%-0,85%
Kapitał TCR: 18,88% Zdolność do wypłaty dywidendy
Tier1: 17,54%

Bank adresuje wyzwania do 2020 roku w głównych celach strategicznych:

 • Wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości szczególnie w segmencie firm i przedsiębiorstw,
 • Satysfakcja Klienta,
 • Wzrost liczby klientów, którzy korzystają z rozwiązań cyfrowych
 • Proste i sprawne procesy – „szybciej i bez papieru”,
 • Najlepszy pracodawca,
 • Innowacyjność i nowe źródła przychodów,
 • Lider współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Realizacja strategii

Bank konsekwentnie się zmienia, inwestuje w rozwój, wprowadza transformację cyfrową i odpowiedzialnie wdraża nowe technologie. Zwiększa jednocześnie skalę biznesu, wypracowuje solidne, najwyższe w sektorze bankowym zyski i umacnia wiodącą pozycję rynkową.

Cele strategiczne PKO Banku Polskiego SA realizowane są poprzez sześć dźwigni zrównoważonego rozwoju:

pko-grafy_2 pko-grafy_2

Efektami realizacji celów strategicznych w 2018 roku, w zakresie poszczególnych dźwigni strategicznych, były m.in.:

 • Nowa platforma komunikacji marketingowej, która ma na celu połączenie kampanii produktowej z wizerunkową. Kampania odwołuje się do jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości i 100-lecia działalności PKO Banku Polskiego SA,
 • Możliwość wymiany walut w eKANTOR za pośrednictwem serwisu transakcyjnego iPKO, jak również z poziomu aplikacji mobilnej IKO,
 • Uruchomienie Centrum Bankowości Przedsiębiorstw, która zapewnia Klientom Banku dedykowaną sieć mobilnych doradców bankowych oraz merytoryczne wsparcie ekspertów,
 • Możliwość rejestracji firmy w CEIDG przez bankowość elektroniczną iPKO, wraz z założeniem rachunku firmowego. Dla Klientów Banku rejestracja firmy jest zdalna i w dużej mierze zautomatyzowana w serwisie e-Urząd,
 • Nowe usługi w bankowości elektronicznej dla Klientów firmowych: asystent firmowy oraz e-sklep.
 • Rozbudowa funkcjonalności serwisu iPKO,
 • Aplikacja mobilna IKO na systemy iOS i Android, jak i strona informacyjna o aplikacji (iko.pkobp.pl), prowadzone są w 4 językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim,
 • W marcu 2018 roku IKO zajęło 1. miejsce w rankingu aplikacji mobilnych 100 największych banków na świecie, opublikowanym w Retail Banker International,
 • Wyposażenie kart debetowych wydawanych do kont osobistych w funkcję wielowalutową,
 • Współpraca PKO Banku Polskiego SA z CEUP eService sp. z o.o. w Programie Polska Bezgotówkowa,
 • Optymalizacja sieci oddziałów w oparciu o ekonomiczną zasadność ich funkcjonowania, w której zakres wchodzą zarówno zmiany charakteru placówek, jak również zmniejszenie ich liczby,
 • Wdrożenie autoryzacji dyspozycji w oddziałach za pomocą SMS dla wpłat, wypłat, przelewów, zleceń stałych,
 • Wdrażanie kolejnych inicjatyw digitalizacji i automatyzacji czynności bankowych, m.in. w zakresie „paperless”, rozwiązań, które umożliwiają składanie podpisu dla wybranej liczby dyspozycji jednym podpisem kwalifikowanym, oraz automatycznej inwentaryzacji dokumentacji,
 • Wdrożenie pierwszych zrobotyzowanych procesów w technologii RPA (Robotic Process Automation) w celu zwiększania efektywności back office bez konieczności zwiększania stanu zatrudnienia,
 • Profil Zaufany w serwisie iPKO oraz Inteligo. W ramach Profilu Bank oferuje swoim Klientom przez e-Urząd załatwienie wielu spraw urzędowych.
 • Nowa Organizacja i Współpraca – program Transformacji Cyfrowej w Banku. Celem programu jest przemiana kultury organizacyjnej w jeszcze bardziej nowoczesną, ukierunkowaną na rozwój i ciągłe doskonalenie,
 • Cykl szkoleń „Dzień dobry Biznes” – eksperckie wsparcie skierowane do firm i przedsiębiorstw, w trakcie którego przedsiębiorcy mogą posłuchać prelegentów i jednocześnie bezpośrednio zasięgnąć porady ekspertów z określonych dziedzin.
 • Wdrożenie rozwiązań w technologii blockchain. PKO Bank Polski SA oraz start-up Coinfirm podpisały umowę o współpracy, w ramach której Bank, jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce, rozpoczęła wdrożenie rozwiązań w technologii blockchain,
 • Zastosowanie technologii blockchain do potwierdzania autentyczności i niezmienności dokumentów wysyłanych przez Bank drogą elektroniczną – dostarczenie przy jej pomocy nowych regulaminów produktowych do ponad 5 mln Klientów (zamiast wersji papierowych),
 • Założenie spółki Operator Chmury Krajowej sp. z o.o., której przedmiotem działalności będzie świadczenie kompleksowych usług przechowywania i przetwarzania danych. Zgodnie z podpisanym porozumieniem do PKO Banku Polskiego SA dołączy Polski Fundusz Rozwoju SA,
 • Wdrożenie platformy robotyzacji procesów (Robotic Process Automation). Zastosowanie technologii RPA w celu automatyzacji czynności bankowych oraz rozwoju nowych kompetencji pracowników,
 • Budowa platformy rozwoju nowoczesnych technologii „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”. Przy jej pomocy Bank poszukuje i rozwija perspektywiczne rozwiązania oraz angażuje do tego start-up’y i fintech’y,
 • Uzyskanie przez PKO Bank Polski SA (jako pierwszego w polskiej branży finansowej), członkostwa w elitarnej inicjatywie FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), która jest światową organizacją zrzeszającą zespoły reagowania na incydenty teleinformatyczne,
 • Udostępnienie Klientom PKO Banku Polskiego SA i Inteligo, którzy korzystają z kart Visa i Mastercard płatności zbliżeniowych z Apple Pay i Garmin Pay.
 • Poszerzenie oferty Banku o ubezpieczenia komunikacyjne, dostępne dla Klientów w oddziałach i agencjach Banku oraz przez Centrum Telefonicznej Obsługi Klienta. Rozpoczęcie sprzedaży ubezpieczeń OC z Zieloną Kartą, Autocasco, NNW oraz Assistance,
 • Powstanie funduszu inwestycyjnego PKO VC (venture capital), który będzie inwestować w startup’y i fintech’y. Fundusz będzie szukać spółek, w które warto inwestować większościowo, by przejąć je do struktur grupy oraz będzie obejmować mniejszościowe pakiety.

Wyniki wyszukiwania: