Najważniejsze wydarzenia

Rozwój działalności biznesowej Grupy PKO Banku Polskiego SA w 2018 roku oraz osiągane wyniki finansowe umocniły pozycję lidera polskiej bankowości. Wartość rynkowa PKO Banku Polskiego SA osiągnęła niemal 50 mld PLN na koniec 2018 roku, co oznacza, że Bank był najcenniejszą krajową spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Raport roczny
2018

Rok 2018 był dla Grupy Kapitałowej Banku trzecim rokiem realizacji strategii „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”, która jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie rynkowe i potrzebę dostosowania się do nowych wyzwań, które stoją przed sektorem bankowym i polską gospodarką. Kierunek transformacji modelu biznesowego Banku i spółek Grupy Kapitałowej Banku pozostaje ściśle powiązany z dynamicznie postępującą cyfryzacją życia społecznego oraz strategią rozwoju gospodarczego Polski.

W 2018 roku Grupa PKO Banku Polskiego SA skupiała się na innowacyjności poprzez rozpoczęcie wdrożenia nowego modelu działania organizacji, rozwijanie nowoczesnej bankowości mobilnej, wprowadzanie nowych, atrakcyjnych produktów i usług oraz inwestowanie w przełomowe technologie.

PKO Bank Polski SA w 2018 roku nawiązywał do wartości i tradycji oraz podkreślał znaczenie Polskiej historii w kontekście 100-lecia odzyskania niepodległości i przygotowań do 100-lecia działalności PKO Banku Polskiego SA. Nowe podejście zostało przedstawione na platformie komunikacji marketingowej, którą otworzył spot „Kluczowe decyzje” w reżyserii Tomasza Bagińskiego. Wprowadzona formuła komunikacji była częścią realizowanej w Banku strategii i miała na celu połączenie kampanii produktowej z wizerunkową.

PKO Bank Polski SA w gronie dużych spółek indeksu FTSE Russell

PKO Bank Polski SA jako jedyny spośród 37 polskich firm wszedł do grupy dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell po wrześniowej reklasyfikacji polskiego rynku do statusu rozwiniętego. Jest to wyraz uznania zarówno dla siły polskiej gospodarki, jak i dla pozycji Banku, jego dotychczasowych sukcesów oraz strategicznego potencjału do dalszego rozwoju.

Najbardziej odporny Bank w Europie

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego ogłosił wyniki kolejnej edycji europejskich testów warunków skrajnych, w których uczestniczyło czterdzieści osiem największych banków z Europy, w tym dwa z Polski. Wyniki przeprowadzonych testów pokazały, że PKO Bank Polski SA jest w tej grupie najodporniejszy na negatywne scenariusze makroekonomiczne. Silna baza kapitałowa Banku powoduje, że nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach, prognozowane poziomy współczynnika CET 1 spełniają normy nadzorcze. Pozytywnie na osiągnięte wyniki wpływa m.in. model biznesowy Banku, który oparty jest na tradycyjnych instrumentach finansowych takich jak kredyty i depozyty oraz który wspierany jest rozwiniętym systemem zarządzania ryzykiem.

Najlepsza Bankowość Mobilna na Świecie

PKO Bank Polski SA oferuje swoim Klientom najbardziej rozwinięty systemem bankowości mobilnej na świecie – aplikację IKO, której łączna liczba aktywacji na koniec 2018 roku wyniosła ponad 3,1 mln sztuk.

W marcu 2018 roku IKO zajęło 1. miejsce w rankingu aplikacji mobilnych 100 największych banków na świecie, opublikowanym w Retail Banker International. Ranking opiera się na ocenach Klientów, wystawionych w sklepach z aplikacjami na iOS oraz Android. IKO z łączną oceną 4,8/5 przy niemal 150 tys. ocen wyprzedziło banki z całego świata.

PKO Bank Polski SA partnerem głównym Ekstraklasy

PKO Bank Polski SA został głównym partnerem Ekstraklasy i zadebiutował jako Oficjalny Bank rozgrywek. Bank podpisał umowę obejmującą okres do końca sezonu 2020/2021. Celem projektu jest promocja polskiego sportu, budowa silnej ligi, kształcenie przez kluby młodych talentów oraz popularyzacja piłki nożnej wśród najmłodszych. Logo Banku będzie widoczne podczas wszystkich 296 meczów w ramach 37 kolejek, na koszulkach zawodników Ekstraklasy, 16 stadionach oraz w transmisjach z meczów.

Grupa Kapitałowa Banku skupia się na innowacyjności i technologii

 • PKO Bank Polski SA dokonał pełnego wdrożenia rozwiązania, które opiera się na technologii blockchain. Bank wykorzystał nową technologię do potwierdzania autentyczności i niezmienności dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną. Pierwsza wysyłka nowych regulaminów produktowych w formie cyfrowej objęła ponad 5 mln Klientów Banku. Pod względem skali było to największe w Europie zastosowanie technologii blockchain w bankowości. Rozwiązanie zostało wypracowane wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową, przy współpracy z polsko-brytyjską firmą Coinfirm, w ramach platformy rozwoju innowacji i nowoczesnych technologii „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”. Platforma blockchain Trudatum udoskonala rozwiązania związane z zapisywaniem i przechowywaniem danych, a jednocześnie zapewnia skuteczną i zabezpieczoną kryptograficznie cyfrową zgodność dokumentu. Technologia, którą Bank zdecydował się wdrożyć do własnych systemów, wprowadza przełom w zakresie gromadzenia oraz publikacji dokumentów i plików.
 • 29 listopada 2018 roku został podpisany akt notarialny założenia spółki Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. W 2019 roku planowane jest przystąpienie do spółki drugiego udziałowca – Polskiego Funduszu Rozwoju SA. Przedmiotem działalności spółki będzie świadczenie kompleksowych usług przechowywania i przetwarzania danych. Oferta produktowa obejmie w szczególności usługi chmurowe, transformacji oraz bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Spółka przyspieszy cyfryzację polskiej gospodarki i dostarczy bezpieczne rozwiązania zgodnie z globalnym trendem przenoszenia danych do chmur obliczeniowych.
 • W ramach Grupy Kapitałowej Banku powstał fundusz inwestycyjny PKO VC (venture capital), który będzie inwestować w startup’y i fintech’y. Nowy fundusz będzie działać na dwa sposoby: po pierwsze będzie szukać spółek, w które warto inwestować większościowo, by przejąć je do struktur grupy, po drugie będzie obejmować mniejszościowe pakiety. PKO Bank Polski SA w sierpniu 2018 roku nabył certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez PKO VC – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych o łącznej wartości 200 mln PLN.
 • PKO Bank Polski SA w ramach Programu Transformacji Cyfrowej rozpoczął wdrożenie Nowego Modelu Pracy, opartego o zwinne metody zarządzania projektami („agile”). Celem nowego modelu jest przyspieszenie i wyższa produktywność wdrażania zmian, co wpłynie na zwiększenie satysfakcji Klientów oraz pomoże osiągnąć średnio i długoterminowe cele biznesowe.

Grupa Kapitałowa Banku poszerza swoją ofertę produktów i usług

Grupa Kapitałowa Banku oferuje kompleksową gamę nowoczesnych produktów i usług, zarówno Klientom indywidualnym, jak i firmom bez względu na ich wielkość, branżę czy etap rozwoju. Bank analizuje oczekiwania Klienta i dostosowuje bieżącą ofertę, tak aby zaspokoić zarówno kredytowe, jak i pozakredytowe potrzeby Klientów oraz jak najlepiej sprostać konkurencji.

W ramach działań podejmowanych w 2018 roku PKO Bank Polski SA m.in.:

 • oferował promocję pożyczki gotówkowej, skierowaną do Klientów dotychczas niezwiązanych z Bankiem lub, którzy zamierzają przenieść spłatę swoich pożyczek i kredytów do PKO Banku Polskiego SA, jak również ofertę dedykowaną Klientom, którzy nie posiadają zadłużenia z tytułu kredytów gotówkowych w Banku,
 • zaproponował początkującym przedsiębiorcom Pożyczkę na Start do 100 tys. PLN na dowolny cel i leasing do 120 tys. PLN na pojazdy do 3,5t,
 • wprowadził do oferty specjalną, promocyjną Lokatę Niepodległościową na 100 dni z oprocentowaniem 1,918% dla nowych środków,
 • wprowadził do oferty Podstawowy Rachunek Płatniczy, dostępny dla osób od 13 roku życia, które nie posiadają rachunku płatniczego w walucie polskiej,
 • wprowadził możliwość zakupu jednostek uczestnictwa nowego, parasolowego funduszu otwartego PKO Portfele Inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami: PKO Bursztynowy, PKO Szafirowy, PKO Rubinowy, PKO Szmaragdowy i PKO Diamentowy,
 • udostępnił w serwisie transakcyjnym usługę kantoru online. Klienci mogą zawierać transakcje dla 28 par walutowych po atrakcyjnych kursach i bez opłaty za dostęp do usługi,
 • uruchomił możliwość rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez bankowość elektroniczną iPKO. To pierwsze takie rozwiązanie na rynku, opracowane wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii,
 • uruchomił w oddziałach Program Polska Bezgotówkowa, w ramach którego małe firmy, które dotychczas nie przyjmowały płatności bezgotówkowych, otrzymają darmową usługę akceptacji kart przez 12 miesięcy,
 • wprowadził kolejne usługi w bankowości elektronicznej dla Klientów firmowych – nowe rozwiązania to asystent firmowy, który zapewnia pełną kontrolę finansów firmy przez całą dobę dzięki bankowości online oraz e-sklep, który umożliwia założenie sklepu internetowego za pomocą serwisu transakcyjnego iPKO i zarządzanie finansami oraz zamówieniami z jednego miejsca,
 • uruchomił sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych: OC z Zieloną Kartą, Autocasco, NNW oraz Assistance. Nowością na rynku jest możliwość zakupu, w ramach jednego pakietu, polis od różnych ubezpieczycieli, w jednym procesie sprzedażowym. Możliwy jest zakup polisy nawet z 6-miesięcznym wyprzedzeniem i uzyskanie zabezpieczenia przed potencjalnymi zmianami cen ubezpieczeń komunikacyjnych,
 • wprowadził polisę onkologiczną OnkoPlan, która zapewnia szeroki zakres wsparcia w razie zachorowania na nowotwór złośliwy, zarówno podczas leczenia onkologicznego, jak i po zakończeniu terapii,
 • uruchomił usługę Garmin Pay i Apple Pay.

Działania podejmowane przez Grupę PKO Banku Polskiego SA w 2018 roku pozwoliły na osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych oraz umocnienie pozycji wśród największych instytucji finansowych w Polsce.

Podstawowe dane finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

2018 2017 Zmiana (r/r)
Zysk netto 3 741 3 104 +20,5%
Wynik z tytułu odsetek 9 353 8 606 +8,7%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 013 2 969 +1,5%
Wynik na działalności biznesowej 13 347 12 560 +6,3%
Ogólne koszty administracyjne -5 905 -5 784 +2,1%
Podatek od niektórych instytucji finansowych -950 -932 +1,9%
Wynik z tytułu odpisów i utraty wartości -1 451 -1 617 -10,3%
Suma aktywów 324 255 296 912 +9,2%
Kapitały własne ogółem 39 101 36 256 +7,8%
ROA netto 1,2% 1,1% +0,1 p.p.
ROE netto 10,0% 9,0% +1,0 p.p.
C/I (wskaźnik kosztów do dochodów) 44,2% 46,0% -1,8 p.p.
Marża odsetkowa 3,4% 3,3% +0,1 p.p.
Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości 4,9% 5,5% -0,6 p.p.
Koszt ryzyka -0,59% -0,71% +0,12 p.p.
Łączny współczynnik kapitałowy 18,88% 17,37% +1,51 p.p.
Współczynnik kapitału Tier 1 17,54% 16,50% +1,04 p.p.

Ponad dwucyfrowy wzrost zysku netto determinowany był przez:

 1. poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 13 347 mln PLN (+6,3% r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 8,7% r/r, zrealizowanego dzięki wzrostowi przychodów odsetkowych, spowodowanego zarówno wzrostem wolumenów, jak i marży odsetkowej,
 2. nieznaczny wzrost kosztów administracyjnych (wzrost o 2,1% r/r),
 3. spadek kosztu ryzyka do poziomu 0,59%.

W efekcie działań podejmowanych w 2018 roku nastąpił wyraźny wzrost skali działania:

 • suma aktywów osiągnęła poziom 324 mld PLN (+27 mld PLN r/r),
 • finansowanie udzielone Klientom zwiększyło się do 230 mld PLN (+16 mld PLN r/r),
 • zobowiązania wobec Klientów wzrosły do 243 mld PLN (+22 mld PLN r/r).

W 2018 roku Grupa Kapitałowa Banku:

 • zachowała wysoki udział w rynku kredytów i oszczędności na poziomie odpowiednio 17,6% i 18,4%,
 • umocniła pozycję lidera rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych i osiągnęła udział w rynku w wysokości 22,2%,
 • zajmowała pierwszą pozycję na rynku sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych[1] z udziałem ponad 28% – w 2018 roku udzielono kredytów na rekordową kwotę ponad 15 mld PLN.

[1] Dane Związku Banków Polskich.

Wyniki wyszukiwania: