Pozycja rynkowa

Grupa PKO Banku Polskiego SA posiada wiodące udziały w polskim rynku bankowym kredytów i oszczędności, w polskim rynku leasingowym oraz polskim rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych.

Raport roczny
2018

W 2018 roku Grupa Kapitałowa Banku:

  • utrzymała wysokie udziały w rynku kredytowym zarówno pod względem wolumenu, jak i sprzedaży wybranych produktów,
  • umocniła swoją pozycję w rynku oszczędności, zarówno osób prywatnych, jak i podmiotów instytucjonalnych,
  • osiągnęła rekordowy udział i tym samym umocniła pozycję lidera w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych – w całym 2018 roku spółka PKO TFI SA pozyskała ponad 6 mld PLN środków netto od osób fizycznych.

Grupa Kapitałowa jest liderem:

17,6%
rynku kredytów
18,4%
rynku oszczędności
11,2%
rynku leasingu (sprzedaż)
22,2%
rynku TFI funduszy osób fizycznych

Udziały rynkowe

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 Zmiana 2018/2017
Kredyty: 17,6% 17,7% 17,8% 17,9% 17,9% -0,1 p.p.
osób prywatnych, w tym: 22,9% 23,0% 22,8% 22,9% 22,9% -0,1 p.p.
mieszkaniowe 26,1% 26,1% 25,7% 25,5% 25,8% 0,0 p.p.
złotowe 28,3% 28,6% 28,6% 28,7% 29,6% -0,3 p.p.
walutowe 21,0% 21,2% 21,4% 21,5% 21,5% -0,2 p.p.
konsumpcyjne i pozostałe 15,8% 15,9% 15,8% 16,1% 15,6% -0,1 p.p.
w rachunku bieżącym 31,8% 32,0% 32,6% 33,9% 37,9% -0,2 p.p.
podmiotów instytucjonalnych 12,7% 12,8% 12,9% 13,0% 13,1% -0,1 p.p.
Nieskarbowe papiery dłużne (wartość zadłużenia) 32,5% 29,3% 29,2% 28,8% 31,5% 3,2 p.p.
Leasing (sprzedaż) 11,2% 12,0% 7,5% 6,1% 6,4% -0,8 p.p.
Kredyty hipoteczne (sprzedaż) 28,9% 29,6% 31,9% 24,9% 30,3% -0,7 p.p.
Oszczędności ogółem* 18,4% 17,3% 16,1% 16,5% 16,3% 1,1 p.p.
oszczędności osób fizycznych** 22,1% 21,2% 20,8% 20,8% 21,4% 0,9 p.p.
Depozyty: 18,1% 17,9% 17,3% 17,9% 17,3% 0,2 p.p.
osób prywatnych 20,2% 20,4% 20,7% 20,7% 21,7% -0,2 p.p.
podmiotów instytucjonalnych 15,2% 14,5% 12,4% 14,0% 11,5% 0,7 p.p.
Aktywa TFI – fundusze osób fizycznych 22,2% 17,5% 14,6% 14,7% 14,4% 4,7 p.p.
Dzialalność maklerska – obroty na rynku wtórnym*** 7,7% 14,7% 9,4% 9,1% 10,5% -7,0 p.p.

Źródło: NBP, GPW, Związek Polskiego Leasingu, ZBP, Analizy Online
*  Oszczędności ogółem obejmują depozyty ogółem, aktywa TFI oraz oszczędnościowe obligacje skarbowe.
** Oszczędności osób fizycznych obejmują depozyty osób fizycznych, fundusze osób fizycznych oraz oszczędnościowe obligacje skarbowe.
*** Z uwzględnieniem w 2017 roku efektu pośrednictwa w sprzedaży akcji Pekao SA. Po eliminacji tego efektu udział działalności maklerskiej w obrotach na rynku wtórnym wyniósłby 11,2%.

Wyniki wyszukiwania: