Przewagi konkurencyjne

Grupa PKO Banku Polskiego SA wyróżnia się na polskim rynku finansowym przewagami konkurencyjnymi, które pozwalają jej realizować misję i skutecznie osiągać cele określone w Strategii na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”.

Raport roczny
2018

Do kluczowych przewag Grupy PKO Banku Polskiego SA wobec największych konkurentów należą:

PKO Bank Polski SA pozostaje niezmiennie najbardziej rozpoznawalnym bankiem w Polsce. Klienci doceniają jego markę i kojarzą ją nie tylko z bankiem, który dba o ich indywidualne potrzeby, ale także który zapewnia wysokie bezpieczeństwo powierzanych środków.

Marka PKO Banku Polskiego SA jest najczęściej wymieniana jako pierwsza w badaniach znajomości banków. Siłę marki wspiera dominujący udział PKO Banku Polskiego SA w głównych segmentach rynku kredytów i depozytów oraz w rynku leasingu, a także udział jego spółek zależnych w rynku funduszy inwestycyjnych.

Wartość marki PKO Banku Polskiego SA* na koniec 2017 roku szacowana była na 2,7 mld PLN.

* wg wyceny Rzeczpospolitej w ramach rankingu najcenniejszych polskich marek

Największa na polskim rynku bankowym wielokanałowa sieć dystrybucji tworzy warunki dla zwiększania przychodów Grupy PKO Banku Polskiego SA oraz pozwala dywersyfikować ich źródła.

Zasięg sieci dystrybucji umożliwia  dostarczanie produktów i usług bankowych w najwygodniejszy dla Klientów sposób. Dotyczy to również osób z miejscowości, w których główni konkurenci Banku nie posiadają swoich placówek.

Największa wśród banków baza klientów PKO Banku Polskiego SA tworzy warunki do wyznaczania standardów w zakresie obsługi Klientów, oferowanych produktów i usług, jak również innowacji technologicznych. Potencjał do wyznaczania standardów rynkowych, w powiązaniu z dużą siłą w zakresie finansowania przedsięwzięć, daje Grupie PKO Banku Polskiego SA możliwość utrzymywania przewagi nad konkurentami.

PKO Bank Polski SA inwestuje w rozwój usług bankowości elektronicznej i mobilnej, dzięki czemu dynamicznie dostosowuje się do  preferencji Klientów. Projekt płatności mobilnych IKO oraz stworzenie innowacyjnego w skali światowej standardu płatności BLIK, potwierdziły wysoką wartość oferowanych rozwiązań biznesowych.

Bank aktywnie współpracuje ze start-up’ami technologicznymi i wyznacza kierunki działań dla pozostałych banków w Polsce. Wspiera rozwój e-Państwa poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w administracji publicznej.

PKO Bank Polski SA wyróżnia się kompleksową ofertą produktów skierowaną do firm i przedsiębiorstw oraz korporacji.

Bank dysponuje pełną gamą nowoczesnych rozwiązań finansowych: od produktów rozliczeniowych i transakcyjnych, kredytowych i depozytowych, poprzez specjalistyczne usługi maklerskie oraz leasing i faktoring.

PKO Bank Polski SA podąża za potrzebami polskich przedsiębiorców otwartych na nowe kierunki rozwoju oraz wspiera ich w ekspansji zagranicznej.

PKO Bank Polski SA należy do najbardziej pożądanych pracodawców, zarówno wśród studentów, jak i specjalistów oraz menedżerów.

PKO Bank Polski SA posiada bezpieczną i stabilną strukturę finansowania opartą na depozytach Klientów, w większości detalicznych, a PKO Bank Hipoteczny SA jest liderem wśród polskich emitentów listów zastawnych.

Wysoka ocena wiarygodności finansowej Banku oraz posiadane kompetencje w zakresie emisji na rynku długu umożliwiają dostęp do finansowania na polskim i międzynarodowym rynku, co zapewnia dywersyfikację źródeł finansowania działalności.

Wyniki wyszukiwania: